Norrlands
Bordtennisförbund

Domare

Domarkommittén ansvarar för att:

Upprätthålla ett register över aktiva distriktsdomare, förbundsdomare, överdomare etc inom NBTF.

Genom rekrytering och utbildning tillse att behovet av domare på alla nivåer inom NBTF är uppfyllt.

Besluta om överdomare på tävlingar och seriesammandrag inom NBTF:s regi.

Besluta om dispens från formella utbildningskrav på överdomare på tävlingar och seriesammandrag i NBTF:s regi.

Domarkommittén nås på info@nbtf.se

Domarkommittén består under 2023-24 av:

Göran Dereskogh, Söderhamn
Gunnar Abrahamsson, Strömsund
Ola Ågren, Umeå
Ingela Lundbäck, Luleå, sammankallande

DOMARREGLEMENTE

DOMARERSÄTTNING 23/24

ÖD-RAPPORT TÄVLING

UTBILDNING FÖR DOMARE

FÖRSTA REGELHJÄLPEN

DOMARRAPPORT SERIE