Norrlands
Bordtennisförbund

 

Domarreglemente

Version: 2020-10-08

Reglementet innehåller regler och förordningar för all domarverksamhet som arrangeras av och inom Norrlands BTF, genom dess Serie- & Tävlingskommitté.

Uppdrag

§1  Administrera och utveckla domarkåren inom NBTF.
§2  Upprätthålla ett uppdaterat register över samtliga aktiva distriktsdomare, förbundsdomare, internationella domare och tävlingsledare inom NBTF.
§3  Aktivt verka för rekryteringen av fler domare inom NBTF.
§4  Aktivt verka för vidareutbildningen av domare och tävlingsledare inom NBTF.
§5  Tillsätta överdomare till samtliga seriesammandrag och sanktionerade tävlingar inom NBTF:s regi.
§6  Vid behov hjälpa NBTF:s medlemsföreningar att hitta domare till sina olika arrangemang.
§7  Fatta slutgiltiga beslut gällande domarrelaterade frågor och frågor om regeltolkningar som uppstår i samband med tävlingar och distriktsseriespel inom NBTF:s regi.