Norrlands
Bordtennisförbund

Utbildningsbidrag 2024

Förbundsdomarkurs – 1000kr/person står NBTF för
Tävlingsledarkurs – Föreningen står för 1000kr/person och NBTF står för resterande av kursavgiften samt milersättning